Studiuj w UK - www.studiujwuk.pl  

 

Polskie Stowarzyszenie w Aberdeen jest organizacją charytatywną, prowadzoną przez wolontariuszy pracujących nieodpłatnie na rzecz aberdońskiej Polonii.
Głównym źródłem utrzymania naszej organizacji są dotacje z Konsulatu RP w Edynburgu oraz organizacji pozarządowych. Większa część naszego budżetu przeznaczana jest na opłacenie czynszu za lokal, w którym mieści się biuro Stowarzyszenia.
Byśmy mogli kontynuować pracę Stowarzyszenia i by dyżury konsularne odbywały się regularnie w Aberdeen, oszczędzając Państwu wydatków i kłopotów, jakie niesie ze sobą wyjazd do Edynburga – zwracamy się z prośbą o dobrowolne wpłaty dowolnej kwoty w dniu pobrania wniosków paszportowych lub spotkania z konsulem. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczone będą na działalność statutową PAA, w tym pokrycie kosztu wynajmu dodatkowego pomieszczenia na spotkanie z Konsulem.


PRZYPOMINAMY!

Lista wymaganych dokumentów oraz aktualny cennik dostępne są na stronie Konsulatu. W dniu spotkania z konsulem w biurze PAA nie będą wykonywane kserokopie dokumentów. Wnioski paszportowe dostępne są w biurze PAA wyłącznie dla osób, które zarejestrowały się on line. Sugerujemy pobrać wnioski paszportowe przed sobotnim spotkaniem z konsulem (w godzinach otwarcia biura PAA: piątki 17.00-18.30 lub soboty 10.00-11.30)

 

Wszelkie opłaty konsularne należy wnosić w formie postal order.

 

Wolonatriusze PAA nie są pracownikami Konsulatu Polskiego w Edynburgu!

 

PRZEDSTAWICIELE KONSULATU POLSKIEGO ORAZ WOLONTARIUSZE STOWARZYSZENIA NIE BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAK ŁACZNOŚCI Z MSZ W WARSZAWIE W DNIU SPOTKANIA W ABERDEEN