Logowanie

Dyżury w biurze PAA

 35A Union Street, II piętro.

 Środa: 18:00 - 19:30
 Piątek: 18:00 - 19:30
 Sobota: 10:00 - 11:30

 więcej informacji...

Sprawdz status

Kod kreskowy / barcode:

Sponsorzy biblioteki

Awards for All Scotland logo


Polonia Transport - przewozy autokarowe po całej Europie

Księgarnia FONT


polbooks.co.uk

Studiuj w UK - www.studiujwuk.pl  

 

Biblioteka Polska w Aberdeen

Zapraszamy do korzystania z Polskiej Biblioteki w Aberdeen. Na naszej stronie możecie przejrzeć katalog biblioteczny, aby już we własnym domu zdecydować, co chcecie wypożyczyć.

Adres i godziny otwarcia: 35A Union Street, II piętro.

  • środa                 18:00   -    19:30
  • piątek                18.00    -   19.30
  • sobota               10.00     -   11.30

 

Dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej w Warszawie, do zbiorów powstającej bibiloteki dołączyło ponad 100 nowych pozycji, dziękujemy! Książki zostały skatalogowane i już teraz można je wypożyczać, zapraszamy.
Już wkrótce do zbiorów biblioteki dołączy ponad 40 nowych pozycji, przede wszystkim będą to książki dla dzieci i młodzieży, których do tej pory nie posiadaliśmy zbyt wiele. Zapraszamy do regularnego odwiedzania sekcji bibliotecznej na naszej stronie www, gdzie podamy informację, kiedy nowe książki będą dostępne do wypożyczenia.

Regulamin korzystania

z Biblioteki Polskiej w Aberdeen

 

 

1.Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest płatne. W momencie zapisu Biblioteka pobiera opłatę roczną (12 miesięcy) w wysokości £ 10.00

2. Dzieci i młodzież (do 16 roku życia) korzystają z Biblioteki bezpłatnie na podstawie Karty Młodego Czytelnika. Karta uprawnia WYŁĄCZNIE do wypożyczeń z księgozbioru dla dzieci i młodzieży.


3.Przy zapisie należy wnieść opłatę roczną i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu. W przypadku czytelników niepełnoletnich,  zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun.

4.Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, adresie mailowym i/lub numerze telefonu.

 
5. Limit jednorazowych wypożyczeń:

  • Dorośli – 4 książki
  • Dzieci (poniżej 12 roku życia)  – 8 książek
  • Członkowie PAA – 8 książek

 

6. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

 

7. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. 


9.  Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć, zamiast zagubionej lub zniszczonej, inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.


10. Za przetrzymanie książek ponad termin określony regulaminem /pkt. 7/Biblioteka pobiera karę £ 0.50 za każdy dzień zwłoki, za każdą książkę, ale nie więcej niż £ 10.00. Kara nie jest naliczana w stosunku do czytelników nieletnich. Biblioteka przesyła upomnienia drogą mailową lub listowną. Brak uregulowania zaległości po ostatecznym (trzecim) upomnieniu powoduje likwidację konta czytelnika .

11.Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Prezesa PAA.

 

 
Terms & Conditions

of Polish Library in Aberdeen

 

 

 

1. The  library is paid and accessible for everyone. Membership fee for adult is £10.00 (for 12 months).

 

2. There is no membership fee for persons under 16s.


3. To become a borrower you must pay a fee and fill in a membership form. Persons under 16s must be enrolled by parent/guardian.

 

3. It is borrower’s responsibility to provide any changes of name or address.

 
5. Registered borrower can borrow on one card:

  • Adults – 4 books
  • Children (under 16s) – 8 books
  • PAA members – 8 books

 

6. Books are loaned for up to 4 weeks.

 

7. There is possibility to extend loaned books.

 

9. In case of lost or damage of loaned book, borrower must to pay equal value or donate other book (after librarian approval).

 

10. For all overdue items there is a daily charge of 50 pence  per item with a cumulative limit of £10.00 per item. This charge do not apply to under 12s.

 

11. Readers who do not comply with the library rules may be temporarily or permanently suspended. They may appeal to the President of the Polish Association Aberdeen.W tym miesiącu do grona sponsorów Biblioteki Polskiej w Aberdeen dołączyły dwie księgarnie, działające na terenie Wielkiej Brytanii, specjalizujące się w sprzedaży polskich książek. Księgarnia "Font" z Londynu oraz Polbooks z Glasgow zaoferowały, że każdego miesiąca przekażą nieodpłatnie kilka książek do naszej biblioteki - dzięki temu czytelnicy będą mogli liczyć na regularny dopływ nowych książek. Zachęcamy tym samym do odwiedzenia stron www naszych sponsorów!
19 kwietnia 2010 roku Polish Association Aberdeen otrzymało grant w wysokości £3,900 od Awards for All (część Big Lottery Fund) przeznaczony na zorganizowanie i uruchomienie Polskiej Biblioteki w Aberdeen. Wolontariusze PAA już teraz zabrali się do pracy, by już wkrótce umożliwić Polakom w Aberdeen wypożyczanie polskich książek. Grant będzie wykorzystany na wynajęcie pomieszczenia, zakup wyposażenia oraz książek.

Otwarcie biblioteki planowane jest na początek maja, więcej informacji będzie można znaleźć na naszej stronie www.