Studiuj w UK - www.studiujwuk.pl  

 

Na początku lutego tego roku do Zarządu Stowarzyszenia wpłynęła rezygnacja prezes Marty Biskup, która z powodów osobistych zaprzestaje wykonywania swojej funkcji z dniem 1 marca 2014r.

Do momentu podjęcia kolejnych decyzji, Stowarzyszenie Polskie funkcjonować będzie z pomniejszonym składem Zarządu, co w żaden znaczący sposób nie wpłynie na bieżące działania PAA.

Marta Biskup: "Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę wszystkim wolontariuszom, którzy w ostatnich latach poświęcali swój wolny czas i energię na rzecz Polonii w Aberdeen. Bez Was PAA nie istniałoby w takiej formie, jak dziś. Wierzę, że nadal będziecie pomagać, wspierać i integrować społeczność polską w Aberdeen."

 

Rezygnacja Marty Biskup zostala przez Zarzad przyjeta.